श्री रामेश्वोर बोहोरा

तरकेश्वोर नगरपालिकाको नगर प्रमुख

जिल्ला अनुगमन समितिका पदाधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र तारकेश्वर नगरपालिकाका पदाधिकारी समेतको उपस्थितिमा भएको अनुगमन