श्री रामेश्वोर बोहोरा

तरकेश्वोर नगरपालिकाको नगर प्रमुख

दोस्रो नगरसभा बैठकलाई सम्बोदन गर्नुहुदै नगर प्रमुखज्यु