श्री रामेश्वोर बोहोरा

तरकेश्वोर नगरपालिकाको नगर प्रमुख

दोस्रो नगर सभा बैठकमा सहभागी हुदै सम्पुर्ण नगरपालिकाका सदस्य ज्युहरु