श्री रामेश्वोर बोहोरा

तरकेश्वोर नगरपालिकाको नगर प्रमुख

दोस्रो नगर सभा बैठकलाई स्वागत मन्तब्य राख्नु हुदै नगर उप-प्रमुखज्यु