FAQs Complain Problems

पशु सेवा शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

 

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
धनिपत राय पशु बिकास अधिकृत, आठौं  ९८४१६४१५९३  
चन्द्र प्रसाद घिमिरे
पशु विकास अधिकृत, छैठौं
 
९८५११६२७१९
डम्बर बहादुर तामाङ्ग कार्यालय सहयोगी ९८४१५४१२७८