FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
होमनाथ न्यौपाने उप-सचिव

९८४१५२५१६७

 
पदम वहादुर खत्री अधिकृत स्तर आठौ ९८४१५९९४०९  
सन्तोष खनाल अधिकृत स्तर सातौं ९८४९८४८९४६  
उमेश धिताल कम्प्युटर अपरेटर ९८४९३७०२७६  

 

 

 

 

तारकेश्वर नगरपालिका भित्र रहेका विद्यालयको विवरण