FAQs Complain Problems

समाचार

स्वास्थ्य शाखा

नगर स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
अरुण कुमार गिरी सि.अ.हे.व.अ ९८४१३४०७४४  
राधा थपलिया सि. अ.न.मि ९८४१३८५४५२  
कल्याण लामीछाने क.अ, पाचौं ९८४१६७७६५८  
केशव खरेल तथ्याङ्क सहायक ९८४१७४८१४६  
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नगर स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी विवरण

क्र.सं. विवरण स्थायी करार कैफियत
संयोजक (सि.अ.हे.व अधिकृत )  
तथ्याङ्क सहायक (पाचौं)  
क.अ (पाचौं )  
मे.अ  
ज.स्वा.नि  
सि.अ.हे.व  
सि.अ.न.मी  
हे.अ १२  
स्टाफ नर्स  
१० अ.हे.व  
११ अ.न.मी  
१२ ल्या.टे  
१३ ल्या.अ  
१४ का.स १२  
         
  जम्मा ५१ २४  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.सं.

विवरण संख्या स्थान कैफियत
प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र सांग्ला  
हेल्थ पोस्ट गोलढुंगा,धर्मस्थली,जितपुर,मनमैजु,काभ्रेस्थली,फुटुङ्ग  
नगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र

काभ्रेस्थली-२,गोलढुंगा-४, शुभकामना चोक-१०,

मनमैजु-९, नेपालटार विन्दवासिनी- ११

 
  जम्मा १२