तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
26% (11 votes)
राम्रो
16% (7 votes)
ठीकै
58% (25 votes)
Total votes: 43