FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
21% (52 votes)
राम्रो
21% (53 votes)
ठीकै
58% (143 votes)
Total votes: 248