तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
21% (24 votes)
राम्रो
20% (23 votes)
ठीकै
58% (66 votes)
Total votes: 113