तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
21% (31 votes)
राम्रो
21% (31 votes)
ठीकै
58% (87 votes)
Total votes: 149