तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
21% (40 votes)
राम्रो
22% (42 votes)
ठीकै
58% (111 votes)
Total votes: 193