तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
21% (36 votes)
राम्रो
22% (37 votes)
ठीकै
58% (99 votes)
Total votes: 172