तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
20% (43 votes)
राम्रो
21% (45 votes)
ठीकै
58% (123 votes)
Total votes: 211