तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
21% (47 votes)
राम्रो
21% (49 votes)
ठीकै
58% (133 votes)
Total votes: 229