FAQs Complain Problems

समाचार

महिला तथा बालवालिका विकास शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
प्रतिभा मिश्र महिला विकास अधिकृत ९८५१२०१२७३  
विमला लम्साल सुवेदी महिला विकास निरिक्षक ९८४१४३२०७९  
लक्ष्मी देवि खड्का महिला विकास निरिक्षक ९८४१४०६१८५  
मलिना पोखरेल सहायक महिला बिकास निरिक्षक ९८४६४३२७८४