FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
24% (127 votes)
राम्रो
19% (99 votes)
ठीकै
57% (301 votes)
Total votes: 527